Про навчальний центр | Напрями підготовки| Правила прийому| Cистема якості| Документи про визнання| Бібліотека| Контактна інформація|

Підвищення кваліфікації судноводіїв та суднових механіків  у м. Києві здійснюється в Київському тренажерному центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту Київської державної академії водного транспорту у галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»  за напрямом «Морський та річковий транспорт» та наданою ліцензією.

Київський тренажерний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту  створено у 2000 році. На сьогодні КТЦПФВТ має навчальні класи,  кабінети з навчально-наглядовими плакатами, дев’ять  навчальних комп’ютерних класів із сучасними комп’ютерами і апаратурою. Навчальний процес  забезпечується 64  новими комп’ютерами та 11  відповідними тренажерами. Бібліотека академії налічує фонд навчальної і художньої літератури  251657 примірників, є читальний зал для слухачів.

КТЦПФВТ єдиний в регіоні підрозділ, що забезпечує  підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту (судноводіїв, судномеханіків для річкового та морського транспорту ) у галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» з напряму «Морський та річковий транспорт» відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків і несення вахти 1978 (консолідований текст з Манільськими поправками) та Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, затвердженого  наказом Міністерства інфраструктури України від 07 серпня 2013 р. № 567, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.08. 2013 р. за № 1466/ 23998. 

Підвищення кваліфікації у КТЦПФВТ КДАВТ здійснюється на  підставі навчальних планів та програм, затверджених та погоджених в установленому порядку.  Плани та програми підвищення кваліфікації судноводіїв тасуднових механіків (рівень управління, рівень експлуатації) розроблені відповідно до вимог стандартів освіти, вимог Міжнародної Конвенції з питань підготовки, дипломування моряків і несення вахти з поправками та інших міжнародних та національних морських нормативних документів. Підсумковий контроль складається з реферату та тестування.

Під час підготовки в Центрі слухачі використовують комп’ютерну базу даних нормативних документів з Морського права «RISE».

Для забезпечення якості підготовки в КТЦПФВТ запроваджена система управління якістю у відповідності до вимог ДСТУ ISO 9001-2009.

Прийом на курси підвищення кваліфікації судноводіїв та суднових механіків (рівень управління та рівень експлуатації) здійснюється відповідно до Правил прийому.

Навчальний процес у Київському тренажерному центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту КДАВТ  з підвищення кваліфікації  забезпечується  науково - педагогічним складом Академії та фахівців - практиків, кваліфікація яких відповідає нормативним ліцензійним вимогам.

Метою курсів підвищення кваліфікації фахівців у КТЦПФВТ є подальше професійне оновлення, поглиблення та розширення отриманих раніше знань та навичок відповідно до  сучасних міжнародних та національних вимог судноплавства.

 

Для підготовки та тестування судноводіїв Центр має:

-         навігаційний тренажерний програмно-апаратний комплекс NAVI-TRAINER PROFESSIONAL SIMULATOR NTPro 4000

-         тренажерний клас засобів автоматичної радіолокаційної прокладки та радіолокаційних систем (ЗАРП; РЛС) з тренажерами NT PRO 3000 та NAVI- SAILOR ECDIS 2400

-         тренажерний клас ГМЗЛБ (глобального морського зв'язку на випадок лиха та забезпечення безпеки мореплавства) з тренажером TGS 4100.ver.6.1.

для підготовки та тестування судномеханіків:

     - Клас машинного відділення та танкерів з тренажером суднової енергетичної установки Engine ROOM SIMULATOR та тренажером вантажно - баластних технологічних операцій на танкерахL CHS/LCC, LCHS/LCH, LCHS/LPG, клас тестування, тестувальна програма «Екіпаж»

Наявне тренажерне та інше обладнання , що використовується в Центрі, дозволяє моделювати реальні ситуації, що дає можливість придбання слухачами певних навичок та демонстрації відповідної компетентності.